Om Etiopienforeningen

Foreningens formål er at skabe kontakt mellem familier med adoptivbørn fra Etiopien. Det er vort ønske med vores træf at skabe en platform for adoptanter og adopterede med tilknytning til Etiopien. Alle andre, der har interesse for landet eller blot er nysgerrige, er selvfølgelig også velkomne. Vi håber, at I vil føle jer velkomne og at I får mulighed for at møde andre med samme baggrund og interesse for Etiopien.

Derudover vil vi gerne formidle et kendskab til etiopisk kultur og skabe et møde med Etiopier, der bor i Danmark.

Vi håber, at I som medlemmer vil bakke godt op om at mødes til træf i Etiopienforeningen. Vi ønsker at lave en ramme for disse træf, så der er mulighed for mødes til workshops eller foredrag om noget, der optager mange af os som adoptanter/adopterede fra Etiopien.  Mindst lige så vigtigt er det, at der til disse træf er tid til at hygge og lære hinanden lidt mere at kende. Der er mulighed for at  mødes tre gange om året til træf. Læs om foreningens træf

Klik her for indmeldelse i foreningen. Kontingent pr. husstand: 200 pr. år

I vil ved indmeldelse modtage et medlemsnummer pr. mail 
Dette skal bruges ved overførsel for betaling af kontingent og for træf til denne konto i Danske Bank.
Regnr.  3420
Kontonr.  4379188699
Betalingen skal ske en gang årlig d. 1 september.
Kontingentet er på kr. 200

Vi hører meget gerne fra jer, hvis I har forslag, ris eller ros. Send os en mail

Foreningens vedtægter 
 
Bestyrelsen
Formand: JPeder Kastberg Fjord  
Næstformand: Pia Graabech 
Kasserer: Brian Olesen
Sekretær/Web: Irene Damkjær
menigt medlem: Jens Damkjær
Menigt medlem: Mette Norup Hansen
Menigt medlem: Anna Maria Meloni Rønn
Suppleant: Lene Michaelsen

Revisor: Linda Meinert,
Revisorsuppleant: Karin Cloos

Se referat fra seneste generalforsamling:

 

Visioner for Etiopienforeningen 

 
   
   
  
 
 

Etiopienforeningen  | etioweb@gmail.com